แนวคิด ขั้นตอนการทำงานของสมองต่อการเล่นเดิมพัน

ในตอนเด็กเซลล์สมองจะมีมากมายจนล้น ช่วง 9-15 ขวบสมองจะเริ่มสลายประสาทประเภทที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป เพราะว่าให้สมองส่วนที่ใช้สม่ำเสมอทำงานได้ดีขึ้น

 

gclub casino

 

ด้านที่ 1 จำนวนเซลล์สมองของเด็กอายุ 15 ขึ้นไปจะมีต่ำกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากกระบวนการพรุนนิ่ง จึงมุ่งหวังให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้เยอะ ซึ่งเป็นส่วนสมองที่ใช้มองอนาคตระยะยาว มองสภาวการณ์ภายหน้า วางแผนการทำงาน การตกลงใจเลือก คิดคำนวณผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความหมายในการคิดพิจารณา สร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยโดยมากมักจะมีความใจร้อน มุทะลุ เมื่ออยู่ในสภาวะนี้บ่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub การเล่นการพนันขันต่อ การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการทะเลาะ ความผันแปรเหล่านี้จะมีขึ้นจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่ทำ

ส่วนที่ 2แต่จัดโรคติดการพนันไว้ในส่วนความแปลกของการระงับใจ ในประเภทนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบลัก ชอบก่อไฟไหม้สิ่งต่างๆ และติดการเสี่ยงโชค ในวงการจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด แต่เป็นความผิดปกติในด้านการหักห้ามใจ พูดง่ายๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถหยุดเล่น Gclub ให้ไม่ทำไม่ได้ และรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วกลุ้มใจแต่ก็ยังจะทำ และเป็นข้อคิดทางจิตวิทยาที่เด่นไม่เหมือนการติดยาเสพติดทั่วๆ ไป เรายังมีความรู้เกี่ยวกับ 4โรคนี้น้อย และยังไม่รู้ว่าการบำบัดที่ดีควรเป็นอย่างไร อันนี้เป็นสาระสำคัญที่ 2 ด้านจิตวิทยา ที่การพนันมีลักษณะพิเศษ

ส่วนที่ 3 คือประเด็นทางพันธุกรรม แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1 ทางพันธุกรรม การติดการพนันก็เหมือนการติดสุรา การมีบุคลิกลักษณะต่อต้านสังคม 3 อย่างนี้เป็นเหมือนกันตรงที่ถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ ในบางเวลาผู้ป่วยไม่ได้อยากติดเหล้า ไม่ได้อยากมีนิสัยเกเร และไม่ได้อยากเล่นการพนันแล้วติดแล้วเลิกไม่ได้ แต่มันเป็นพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายาย ประเด็นที่ 2 เราเรียกว่าอภิพันธุกรรม งานวิจัยด้านพันธุกรรมช่วงหลังๆ จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อดีเอ็นเอในมนุษย์ได้ นั่นหมายถึงในทุกวันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดจังหวะ ทุกอย่างสมควร มันอาจทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนของดีเอ็นเอในตัวเราเองได้ และไม่ได้ส่งผลกับตัวเรา แต่จะมีผลกระทบต่อกรรมพันธุ์ของเรา ซึ่งเชื้อสายเราจะได้รับไป อธิบายง่ายๆ คือ บรรพบุรุษเราอาจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง บรรพบุรุษเราไม่เป็นอะไร แต่เรื่องจะไปเกิดที่หลาน ซึ่งยังไม่พบเส้นทางที่จริง ว่าอย่างการพนัน Gclub จะมีสาระสำคัญทางอภิพันธุกรรมอย่างไรก็ยังไม่รู้ชัด ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีการวิจัยที่รองรับ ที่ต้องลงรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป